Chúc mừng
Đăng ký tài khoản thành công!
Có lỗi
Đăng ký tài khoản thất bại!

Hệ thống tài khoản ngân hàng

Nạp tiền trên Hệ thống Ngantin.vn Mã khách hàng +  tên khách

NHẬN TIỀN TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

1. Ngân Hàng Nông Nghiệp Trung Quốc :

账户: LAIMINHTHANG

账号: 6228485018569017178

中国农业银行-广西壮族自治区-崇左-凭祥弄怀支行

2. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc:

账户: LAIMINHTHANG

账号: 6212253602007398680

中国工商银行 广州大南路支行


3. Nhận tiền về tài khoản Alipay-支付宝收款 :账号:  trungvietexpress@126.com 名户: LAIMINHTHANG

4. Nhận tiền về từ Wechat- thanh toán hộ qua wechat:Minhthang0506 ( sdt : 0934669882)