Chúc mừng
Đăng ký tài khoản thành công!
Có lỗi
Đăng ký tài khoản thất bại!

Quy trình hoàn tiền cọc đơn order

Trong quá trình đặt hàng order có rất nhiều shop hết hàng, hoặc không đủ mẫu do khách hàng lựa chọn ban đầu. Hoặc sau khi đặt khác hàng đổi ý không muốn mua nữa. Những trường hợp như vậy, khách hàng thường sẽ dư khoản tiền trong sổ cọc và muốn hoàn số tiền cọc này về số dư khả dụng để đủ tiền cọc tiếp đơn kế tiếp.

Với những trường hợp như trên, Hệ thống order Ngân Tín sẽ xử lý như sau :

1.      Thống nhất với khách hàng những mục hết hàng, hoặc shop giao thiếu.

2.      Ghi chú giảm số lượng thực mua trên đơn để đảm bảo số lượng đặt mua tương đương với số lượng thực kiểm và thực giao cho khách hàng.

3.      Trong những đơn kế tiếp nhân viên CSKH sẽ duyệt thủ công đơn mới và tạo lệnh “COC- cọc đơn hàng” có điều chỉnh giảm trừ số tiền đơn cũ.

Tiến hành theo quy trình trên sẽ đảm bảo các vấn đề sau :

1.      Tổng GOR của khách hàng trên hệ thống chính xác tuyệt đối.

2.      Lượng tiền trong sổ COC – cọc tiền hàng của khách chính xác.

3.      Tổng có của khách hàng ( số dư khả dụng + sổ cọc) chính xác.

4.      Mã NTM và NTB được hạch toán chính xác so với thực tế.

5.      Đảm bảo tối đa sự minh bạch và quyền lợi cho khách hàng.

Khi gặp những trường hợp cần hoàn sổ COC để đặt đơn hàng tiếp theo, khách hàng cần tạo lệnh yêu cầu với nhân viên chăm sóc khách hàng đồng thời ghi chú chi tiết trên đơn. Hệ thống Ngân Tín sẽ tiếp nhận yêu cầu và xử lý trong vòng 24h làm việc liên tục.

Xem thêm : 

>>> Hướng dẫn tạo đơn 

          >>> Báo giá dịch vụ order

     Ngatin building team.